informacje ogólne

Majątek jednostki, plan dochodów i wydatków na 2003 oraz wykonanie na 31.08.2003

PRZEDSZKOLE NR 6

PRZEDSZKOLE NR 6

W AUGUSTOWIE

ul.Śródmieście 29

16-300 Augustów

telefon /087/643 30 94

adres strony internetowej: www.przedszkole.home.pl

BUDŻET PRZEDSZKOLA NR 6

Dział 854, Rozdz. 85404

Plan wydatków - 673 962,-zł

Zaangażowanie wydatków na 31.08.2003r - 658417,- zł

Wydatki wykonane na 31.08.2003r - 482 242,73 zł

Zobowiązania jednostki na 31.08.2003r - 19905,37 zł

Plan wydatków - 154 944,-zł

Wykonanie dochodów na 31.08.2003r - 89 558,11zł

Majątek Przedszkola - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości - 645 791,34 zł

Pozostałe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej adres jw.

Metryka strony

Udostępniający: BIP Przedszkola nr 6 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wanda Sienkiewicz

Wprowadzający: Wanda Sienkiewicz

Data modyfikacji: 2013-09-19

Opublikował: Wanda Sienkiewicz

Data publikacji: 2003-09-26